eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Соціальна безпека людини в умовах військової агресії: індикатори та оцінювання (на прикладі України)
(2023) Баженова, Олена; Варналій, Захарій; Чеберяко, Оксана
Стаття присвячена проблемі оцінювання соціальної безпеки людини в Україні. У статті сформовано систему індикаторів соціальної безпеки людини, яка охоплює п’ять груп показників, що характеризують рівень забезпечення життєдіяльності, рівень добробуту, рівень соціального забезпечення, рівень захисту і самозбереження та рівень освіти і саморозвитку. Зазначено, що наведена індикативна система соціальної безпеки людини в значній мірі визначає і рівень економічного розвитку. Проведено аналіз індикаторів соціальної безпеки людини в Україні, який охоплював розрахунок таких числових характеристик, як середнє, медіана, мінімум, максимум, стандартне відхилення, перевірку чутливості до коливань (волатильності) та їх тривалість (стійкість). Для кожної з цих груп розраховано інтегральні показники та, як результат, обчислено узагальнюючий показник, що характеризує рівень соціальної безпеки людини, який показав, що, незважаючи на гібридну війну протягом 2014-2020рр., в Україні спостерігалося покращення соціальної безпеки людини. Це відбувалося в основному за рахунок підвищення рівня забезпечення життєдіяльності та рівня захисту і самозбереження.
Item
Реалізація рекурсивно-блочного алгоритму LDU факторизації матриці з використанням суперкомп’ютера
(2022) Березніков, О.; Сідько, Алла
У роботі розглянуто рекурсивно-блочний алгоритм LDU факторизації матриці, для знаходження відповідних L - нижня трикутна матриця, U - верхня трикутна матриця, D - діагональна матриця. Основну увагу приділено створення децентралізованого алгоритму управління розподіленими обчисленнями, для розв’язання такого типу задач. В результаті дослідження було розроблено паралельну програму на OpenMPI, мовою програмування Java, з використанням пакету mathpar. Проведено серію експериментів та зроблено висновки щодо роботи програми та вдосконалення.
Item
Поступове додавання класів для моделі виявлення об’єктів з архітектурою YOLO
(2022) Боголій, Владислав; Швай, Надія
В даній роботі розглянуто методи додавання класів, для проблеми виявлення об’єктів, до існуючої моделі в умовах, коли дані для старих класів відсутні, або до них немає доступу. Наведені результати експериментів, які перевірили правильність висунутих гіпотез.
Item
Розробка web-застосунку для публікування художніх творів студентів з використанням React
(2022) Болюх, Ірина; Борозенний, Сергій
Метою цієї роботи є створення веб-платформи для поширення творчих доробків студентів, що дозволить користувачам ділитись власними художніми творами, в той же час як і знаходити й надихатися творами інших людей.
Item
Брокер обміну та обробки повідомлень у реальному часі
(2022) Чурілова, Анна; Бабич, Трохим
У даній роботі розглядаються розробка програмних систем в режимі реального часу, архітектура та принципи роботи популярного брокера повідомлень Apache Kafka та безпечна передача повідомлень між компонентами програм. Метою роботи є дослідження розробки інструментів із використанням найбільш популярних брокерів повідомлень та створення власного аналогу такої системи.
Item
Патентування криптовалютних і блокчейн-технологій: стан, тенденції, проблеми регулювання
(2023) Андрощук, Геннадій
Досліджено економіко-правові проблеми розвитку інноваційних технологій цифрової економіки (на прикладі криптовалюти та блокчейну): питання державного регулювання криптовалюти, можливості її створення, використання та обмеження, важливість та перспективи їх використання в сучасному світі та Україні. Проаналізовано кращі практики правового регулювання, винахідницьку активність та динаміку патентування винаходів у цій сфері в різних юрисдикціях (США, ЄПВ, Китаї, Франції, Японії, Південній Кореї), технологічні тренди та проблеми регулювання. Подано рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності у цій сфері в Україні.
Item
Новий підхід до client-side розробки в Rails 7 - Hotwire, Turbo та Stimulus
(2022) Декрет, Владислав; Захоженко, Павло
У даній курсовій роботi розглядаються й аналізуються глобальні нововведення Rails 7. Написано веб-чат, який тестує його front-end нововведення відносно шостої версії: Hotwire, Turbo, Stimulus. Також тестується їх взаємодія з back-end гемами, а саме: Devise, Draper, Active Record тощо. Використано для декорації лайку гем draper. Використовуємо esbuild замість webpack. Замість bootstrap – tailwindcss. Реляційна база даних - PostgreSQL. Реалізований інтерфейс під десктопні та мобільні девайси окремо.
Item
Огляд основних інструментів та специфік розробки застосунків віртуальної реальності
(2022) Гайворонський, Роман; Бабич, Трохим
Ви можете використовувати VR, щоб запропонувати цифровий досвід замість фізичного, який може рекламувати продукти та послуги. Окрім просування існуючих продуктів, ви також можете використовувати VR для демонстрації розвитку. Наприклад компанія McDonalds зареєструвала торгову марку «віртуального ресторану» у всесвіті Metaverse.
Item
Мобільний застосунок музичної рекомендаційної системи для занять бігом
(2022) Галайда, Михайло; Бабич, Трохим
Метою роботи є дослідити можливості інтеграції музичних рекомендаціях в мобільні додатки для занять спортом, а саме бігом, на основі отриманих з мобільного пристрою даних про ритм руху користувача.
Item
Розробка архітектури рекомендаційної системи із застосуванням технік машинного навчання
(2022) Грицюк, Олександр; Глибовець, Андрій
Дана робота присвячена розробці архітектури рекомендаційних систем із застосуванням технік машинного навчання для розв’язання задачі рекомендацій - виділення релевантної частини каталогу контенту для користувача на основі його уподобань. Розглянуто процес розробки та фази роботи рекомендаційних систем. Описано різні критерії оцінки та способи тестування відповідних алгоритмів. Наведено алгоритми машинного навчання, які застосовуються в даній сфері, порівняно їхні недоліки та переваги. Поєднано деякі з них (декомпозиція матриці оцінок, колаборативна фільтрація, кластеризація та фільтрація на основі контенту) у гібридну рекомендаційну систему за допомогою лінійної регресії.
Item
Побудова багаторівневого веб-застосування на платформі Google Cloud Platform (GCP)
(2022) Кармелюк, Костянтин; Черкасов, Дмитро
У даній роботі розглядається використання Google Cloud Platform (GCP) для побудови багаторівневого веб-застосування, який відповідає вимогам якості сучасних застосунків. Аналізуються та порівнюються різні архітектурні рішення та різні підходи розгортання веб-застосувань, а також сервіси, які при цьому використовуються. У якості прикладу застосування розглядається створення веб-застосунку для перевірки текстів на плагіат. Метою цієї роботи є аналіз архітектур, порівняння переваг і недоліків використання хмарних сервісів, та розробка веб-застосунку на основі багаторівневої архітектури з використанням хмарних обчислень.
Item
Цифрове піратство та контрафакція в умовах цифрової трансформації: аналіз стану, тенденції, механізми протидії
(2023) Андрощук, Геннадій
Досліджено економіко-правові проблеми цифрового піратства і контрафакції у світі, ЄС та Україні в умовах цифрової трансформації: стан та динаміка, вплив на бізнес і економіку, причини та ключові чинники, проблемні питання, що виникають у зв’язку з цим явищем, практика та організаційно-економічний механізм протидії. Контрафакція та піратство — це глобальні проблеми, які не мають кордонів. Вони занадто масштабні, щоб їх могли вирішити окремі компанії, сектори економіки або уряди. Тому важливо розвивати і зміцнювати співробітництво між цими субʼєктами, координувати роботу урядів на міжнародному, національному та регіональному рівнях.
Item
Розробка веб-застосунку з використанням технології React
(2022) Кенийз, Віталій; Борозенний, Сергій
Дана робота присвячена розробці веб-застосунку та вивченню технології React. Було реалізовано веб-додаток на основі даної бібліотеки та допоміжних інструментів, які зазвичай використовуються у зв’язці з нею. Також робота містить пояснення та практичне використання можливостей бібліотеки до допоміжних пакетів для розробки програми
Item
Розробка платформи для випуску, продажу та обліку сертифікатів енергетичних атрибутів, реалізованих за допомогою розширеної UTXO моделі токена. Імплементація Hyperledger Fabric / Fiware Orion Context Broker адаптера.
(2022) Холодов, Дмитро; Гороховський, Кирило
Курсова робота присвячена проблемам збору даних про "зелену" електроенергію та гарантіям походження цих даних у вигляді сертифікатів енергетичних атрибутів (EAC). За метод вирішення проблеми було обрано реалізацію розширеної UTXO моделі токена для фіксації гарантії походження чистої електроенергії у вигляді токена в блокчейні. Розроблено програмний застосунок для випуску, продажу та обліку сертифікатів енергетичних атрибутів (EACs), реалізованих за допомогою розширеної UTXO моделі токена. Реалізовано DLT-адаптер для фреймворку Hyperledger Fabric та Fiware Orion Context Broker як спосіб вирішення задачі збору даних про видобуту електроенергію. Досліджено UTXO модель токена як підхід до вирішення задачі гарантії походження даних. Текстова частина курсової містить опис дослідження проблем збору та гарантій походження даних про екологічно чисто видобуту електроенергію та спосіб їх вирішення. Текстова частина курсової також описує необхідні теоретичні відомості про використані інструменти та технології.
Item
Патентна програма pro bono: зарубіжний досвід для України
(2023) Андрощук, Геннадій; Дорошенко, Олександр
У статті досліджено зарубіжну практику надання безоплатної юридичної допомоги pro bono у сфері інтелектуальної власності (ІВ), зокрема патентного права, в США, Канаді, ЄС, Програму допомоги винахідникам ВОІВ. Розглянуто економіко-правові аспекти організації діяльності за програмою Patent Pro Bono в США, її ефективність. З 2015 року понад 3,8 тис. винахідників знайшли спеціаліста з патентів, вони подали майже 2 тис. патентних заявок на безоплатній основі. Вироблено рекомендації щодо запровадження цього досвіду, за підтримки Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, у системі права ІВ України.
Item
Features extraction with one-stage detectors
(2022) Комонов, Кирило; Швай, Надія
Метою і завданням алгоритмів комп’ютерного зору є надання можливості комп’ютерним системам отримування інформації про навколишнє середовище шляхом подібним до людського бачення. Завдання аналізу навколишнього середовища через світлові сенсори є рутиною для людини (зір), у той же час є непростою задачею для комп’ютерних систем. Мета: оглянути існуючі моделі одноетапних детекторів в розрізі їх підходів до виділення ознак і не тільки.
Item
Розробка універсальної платформи для пошуку вакансій
(2022) Купчик, Аліна; Калітовський, Богдан
Метою курсової роботи є проектування та розробка універсальної платформи для пошуку та професійної підготовки майбутніх працівників.
Item
Конструювання ідентичності України на міжнародній арені у щоденних відеозверненнях Президента Володимира Зеленського
(2023) Бут, Єлизавета; Мрідула, Гош
Мета - визначити характерні меседжі, що складають загальний образ держави на міжнародній арені крізь призму щоденних відеозвернень Президента України Володимира Зеленського.
Item
Розробка front-end застосунку з використанням бібліотеки React
(2022) Купчик, Дарина; Борозенний, Сергій
Метою даної курсової роботи – допомогти людям, в особливості випускникам шкіл, ефективно отримати всі потрібні знання аби скласти ЗНО на 200.
Item
Апріорний аналіз точності Лагранжево-Ейлерової різницевої схеми методом диференціальних наближень
(2022) Кураш, Ярослава; Тригуб, Олександр
Мета роботи — розглянути метод диференціальних наближень, побудувати перше диференціальне наближення (ПДН) для Лагранжево-Ейлерової схеми розв’язку рівняння переносу, проаналізувати точність схеми на основі ПДН та продемонструвати результати розрахунків.